Szukaj
Menu

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych podanych w ramach Sklepu internetowego ButySportowe.pl prowadzonego pod adresem: https://butysportowe.pl/ (dalej jako: „Sklep internetowy”), zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).

KTO JEST ADMINISTRATOREM PODANYCH PRZEZ CIEBIE DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest właściciel Sklepu internetowego ButySportowe.pl - Marketing Investment Group S.A. z siedzibą w Krakowie (31-871), os. Dywizjonu 303 Paw. 1, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000521685 o kapitale zakładowym w wysokości 3.621.529,50 PLN w całości opłaconym, NIP: 675-11-87-580, REGON: 351469736, BDO: 000027840 (dalej jako: „Administrator”).

JAKIE DANE OSOBOWE SĄ PRZEZ NAS PRZETWARZANE?

W trakcie korzystania ze Sklepu internetowego mogą być zbierane różnego rodzaju dane osobowe, w zależności od tego, z jakich funkcjonalności Sklepu internetowego będziesz korzystać. Jeżeli złożysz u nas zamówienie bez rejestracji, pozyskamy Twoje dane osobowe podane w trakcie składania zamówienia, tj. obowiązkowo imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, i numer telefonu, a dodatkowo dobrowolnie możesz podać również dane osoby lub firmy, na które chcesz aby została wystawiona faktura VAT (imię i nazwisko lub nazwę firmy, NIP, adres, numer telefonu).

Jeżeli zdecydujesz się na założenie konta klienta w Sklepie internetowym, będziesz musiał podać przy rejestracji swoje imię, nazwisko i adres e-mail, a dobrowolnie możesz podać również numer telefonu, płeć i datę urodzenia, co pozwoli nam lepiej dopasować wyświetlane Ci produkty do Twoich potrzeb. Możesz również skorzystać z funkcji logowania się za pośrednictwem konta Facebook lub Google. W razie zalogowania się za pośrednictwem konta Facebook Sklep internetowy automatycznie otrzyma Twoje dane w postaci imienia, nazwiska, zdjęcia profilowego oraz adresu e-mail przypisanego do Twojego konta w portalu Facebook. W razie wyboru logowania za pośrednictwem Google, otrzymamy Twoją nazwę użytkownika, ustawienia języka, zdjęcie profilowe i adres e-mail przypisany do konta Google.

Ponadto podczas wizyt w Sklepie internetowym w plikach protokołów rejestrowana jest aktywność użytkowników, to jest z jakich adresów użytkownicy trafili do Sklepu internetowego, jakie produkty były przez nich przeglądane, które z nich zostały dodane do koszyka oraz jakimi rodzajami odzieży lub markami interesuje się dany użytkownik. Dla celów analitycznych oraz aby móc usprawniać oferowane funkcjonalności i działalnie Sklepu internetowego zbierane są także różnego rodzaju dane techniczne, dotyczące informacji o urządzeniu z którego korzysta użytkownik (na przykład rodzaj urządzenia, przeglądarka, system operacyjny).

Rejestrujemy również wszelkie rozmowy prowadzone z klientami przez nasze Biuro Obsługi Klienta, niezależnie od wybranego przez Ciebie kanału komunikacji – wiadomości e-mail, kontaktu na czacie czy rozmowy telefonicznej z konsultantem. W trakcie takich rozmów mogą zostać dobrowolnie przez udostępnione przez Ciebie dodatkowe dane osobowe które przekażesz nam w trakcie rozmowy, a które nie zostały wymienione powyżej.

W JAKIM CELU, NA JAKICH ZASADACH I JAK DŁUGO DANE SĄ PRZETWARZANE PRZEZ SKLEP INTERNETOWY?

Cel przetwarzania danych osobowych różni się w zależności od rodzaju danych, które zbieramy. Możliwe cele, dla których dane są przetwarzane to:

•realizacja Twojego zamówienia
•realizacja usługi prowadzenia konta klienta
•rozpatrywanie reklamacji oraz żądań wymiany lub zwrotów produktów

Podstawą przetwarzania danych osobowych w powyższych celach jest ich niezbędność dla prawidłowego wykonania umowy zawieranej na żądanie klienta, tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

•wysyłka materiałów marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu klienta
•poprawa jakości naszych usług poprzez udostępnianie ankiet satysfakcji

Podstawą przetwarzania danych osobowych w tych celach jest zgoda klienta, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

•prezentowanie reklam i ofert promocyjnych dostępnych w Sklepie internetowym
•personalizacja i priorytetyzacja produktów wyświetlanych klientowi na stronie Sklepu internetowego
•prowadzenie obsługi klienta
•analiza preferencji zakupowych klientów i ich zachowania na stronie Sklepu internetowego zakupowych klientów i ich zachowania na stronie Sklepu internetowego
•zapewnienie bezpiecznej, sprawnej i bezproblemowej możliwości korzystania z infrastruktury Sklepu internetowego

Podstawą przetwarzania danych osobowych w tych celach jest uzasadniony interes Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

•spełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów szczególnych, w tym zwłaszcza przepisów prawa podatkowego.

Podstawą przetwarzania danych do tego celu jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Okres przechowywania danych osobowych będzie mógł różnić się w zależności od rodzaju danych. Dopóki będziesz aktywnym klientem Sklepu internetowego lub będziesz posiadał u nas założone konto klienta, będziemy przechowywać zebrane dane. Jeżeli nie będziesz korzystał ze Sklepu internetowego, dane osobowe dotyczące dokonanych u nas zakupów będziemy przechowywać przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Nie dotyczy to danych, których okres przechowywania może być inny ze względu na obowiązujące przepisy, w tym zwłaszcza przepisy podatkowe czy księgowe.

Nagrania rozmów przeprowadzonych z Biurem Obsługi Klienta będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą e-mailową lub telefoniczną oznacza to, że Twój adres e-mail lub numer telefonu będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych o produktach sprzedawanych w sklepach Administratora. Wskazane dane osobowe będą przetwarzane w wyżej wskazanym celu do momentu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie w powyższym celu, a następnie będą spseudonimizowane i przechowywane przez Administratora przez okres przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń. Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą e-mailową lub telefoniczną od naszych partnerów z branży handlowej, z którymi prowadzimy wspólne działania marketingowe i promocyjne oznacza to, że Twój adres e-mail lub numer telefonu będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych o produktach oferowanych przez tych partnerów. Wskazane dane osobowe będą przetwarzane w wyżej wskazanym celu do momentu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie w powyższym celu, a następnie będą spseudonimizowane i przechowywane przez Administratora przez okres przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń. Jeżeli nie ukończyłeś/-aś 16 lat zgoda na przesyłanie informacji handlowych powinna zostać udzielona lub potwierdzona przez rodzica lub opiekuna. Zgoda na przesyłanie informacji handlowych może zostać cofnięta w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli podasz nam dane osobowe takie jak: płeć, imię, kod pocztowy oraz data urodzenia i wyrazisz zgodę na wysyłanie personalizowanych informacji handlowych oznacza to, że wyżej wskazane dane będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych o produktach dopasowanych do Twoich potrzeb (profilowanie). Podanie ww. danych osobowych i udzielenie zgody na personalizację informacji handlowych jest dobrowolne, ale ich podanie jest konieczne jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje handlowe o produktach, ponieważ przesyłamy wyłącznie spersonalizowane informacje handlowe. Jeżeli nie ukończyłeś/-aś 16 lat powyższa zgoda powinna zostać udzielona lub potwierdzona przez rodzica lub opiekuna. Dane osobowe będą przetwarzane w wyżej wskazanym celu do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody, a następnie będą spseudonimizowane i przechowywane przez Administratora przez okres przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń. Przetwarzanie - w tym profilowanie - odbywa się na podstawie zgody, która może być cofnięta w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KOMU PRZEKAZYWANE SĄ TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe są przekazywane innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora w celu wykonania umowy, realizacji usługi, dostarczenia produktu, pobrania opłaty, analizy danych oraz obsługi marketingowej lub obsługi klienta, tj. dostawcom usług IT, marketingowych, analitycznych, kurierom, pośrednikom płatności przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami i nie mogą wykorzystywać Twoich danych osobowych w innych celach niż związane z wykonaniem umowy. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum. Twoje dane osobowe nie będą ujawniane osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej zgody, chyba że jest to konieczne dla osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, lub gdy Sklep internetowy będzie do tego prawnie zobowiązany.

Niektórzy z naszych partnerów mogą czasowo transferować Twoje dane na tereny krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Takie transfery odbywają się do państw, które zapewniają odpowiedni stopień bezpieczeństwa w rozumieniu art. 45 ust. 1 RODO, bądź pod warunkiem zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 ust. 1 RODO.

DANE ANALITYCZNE I PLIKI COOKIES

Podczas odwiedzin w Sklepie internetowym na Twoje urządzenie wysyłane są przez nas i przechowywane w pamięci urządzenia pliki tekstowe, zwane plikami cookies. W plikach cookies przechowywane są informacje, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności Sklepu internetowego, jak również zbierają dane statystyczne dotyczące sposobu korzystania przez użytkownika ze strony internetowej.

Pliki cookies mogą mieć charakter plików tymczasowych, które usuwane są automatycznie po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, jak też plików stałych które zapisywane są w pamięci Twojego urządzenia na dłużej.

Z danych zawartych w plikach cookies korzystamy w następujących celach:

•prawidłowej obsługa Sklepu internetowego i uproszczenie procesu zakupowego (np. utrzymanie sesji klienta po zalogowaniu, zapamiętanie dokonanych zakupów, zapamiętanie aktualnej zawartości koszyka, identyfikacja klienta);
•działania reklamowe oraz marketingowe, także prowadzone przez współpracujące z nami sieci reklamowe; w tym dostarczanie użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich preferencji, zainteresowań, danych demograficznych (wiek, płeć) oraz lokalizacyjnych;
•tworzenie statystyk oglądalności Sklepu internetowego oraz zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Sklepu internetowego w celu ulepszenia jego struktury i zawartości, a także analizowanie skuteczności prowadzonych działań reklamowych i marketingowych;
•integracji strony Sklepu internetowego z usługami zewnętrznymi;

Przy integracji Sklepu internetowego z usługami zewnętrznymi korzystamy z plików cookies lub innego rodzaju technologii monitorujących zachowanie użytkownika o zbliżonym charakterze. Narzędzia, które wykorzystujemy to:

•Google Analytics
•Google Ads
•DoubleClick
•Google Optimize
•Google Sign-in
•Google Tag Manager

Dostarczane przez Google LLC i podmioty powiązane z Google LLC, w tym w szczególności Google Ireland Limited (dalej łącznie jako: Google). Informacje na temat tego, w jaki sposób Google korzysta ze zgromadzonych danych i w jaki sposób możesz kontrolować to wykorzystywanie znajdziesz tutaj: www.google.com/policies/privacy/partners . Aby zablokować korzystanie z Google Analytics możesz również skorzystać z wtyczki dostępnej do pobrania tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

•Yandex Metrica

Dostarczane przez Yandex Oy i podmioty powiązane z Yandex Oy (dalej łącznie jako: Yandex). Aby zablokować gromadzenie przez Yandex danych, możesz skorzystać z wtyczki dostępnej do pobrania tutaj: https://yandex.com/support/metrika/general/opt-out.html

•Hotjar

Dostarczane przez Hotjar Limited (dalej jako: „Hotjar”). Informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzane są dane gromadzone przez strony korzystające z usług Hotjar i w jaki sposób możesz wyłączyć zbieranie informacji przez Hotjar znajdziesz tutaj: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/#enduserenglish .

•Facebook Pixel Matching
•Logowanie przez Facebooka

Dostarczane przez Facebook Ireland Ltd. (dalej jako: „Facebook”). Informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/privacy/explanation . W przypadku wyżej wymienionych narzędzi Facebooka, gromadzenie w Sklepie internetowym danych przekazywanych do Facebooka odbywa się w ramach wspólnego administrowania danymi przez Administratora oraz Facebook. Zasadniczą treść uzgodnień pomiędzy współadministratorami dotyczącą zakresów odpowiedzialności współadministratorów za wykonywanie obowiązków wynikających z RODO możesz znaleźć pod tym adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum .
Jeżeli chcesz zarządzać sposobem, w jaki Facebook wykorzystuje dane z serwisów zewnętrznych dla wyświetlania reklam na portalu Facebook, kliknij w link: https://www.facebook.com/settings?tab=ads .

•NetAffiliation

Dostarczane przez Kwanko Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Możesz wyłączyć możliwość zapisywania nowych plików cookies na Twojej przeglądarce przez Kwanko Polska sp. z o.o. klikając w ten link: https://pl.netaffiliation.com/opto i wybierając tam odpowiednią opcję.

Pliki cookies co do zasady nie zawierają danych pozwalających na identyfikację tożsamości użytkownika urządzenia, jednak w określonych przypadkach – gdy zostaną powiązane z innymi danymi użytkownika które jednoznacznie identyfikują go jako osobę – mogą uzyskać status danych osobowych. Sklep internetowy nie dysponuje środkami ani danymi pozwalającymi na identyfikację konkretnej osoby na podstawie plików cookies wykorzystywanych w ramach ww. narzędzi, jednak po przekazaniu ich do podmiotów oferujących te narzędzia mogą one zostać połączone z innymi danymi znajdującymi się u dostawców tych narzędzi, uzyskując w wyniku tego charakter danych osobowych. Administratorem danych osobowych będą w takich wypadkach dostawcy poszczególnych narzędzi.

Możesz zarządzać możliwością wykorzystania reklamy behawioralnej na Twoim urządzeniu między innymi za pośrednictwem strony: https://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory .

Szczegółowe informacje na temat plików cookies wykorzystywanych w Sklepie internetowym znajdziesz tutaj .

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ CI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

Pamiętaj, że masz prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z nami e-mailowo na adres kontakt@butysportowe.pl, telefonicznie na numer telefonu 12 681 84 55 lub pocztą tradycyjną na adres: Marketing Investment Group S.A., ul. Prof. Michała Życzkowskiego 10, 31-864 Kraków.

BEZPIECZEŃSTWO

Sklep internetowy gwarantuje bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, które są przetwarzane w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego poprzez stosowanie zabezpieczeń ich poufności i wykorzystywanie zgodnie z przedstawionymi w Polityce prywatności zasadami. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności Klientów i ochrony ich danych osobowych podczas korzystania ze Sklepu internetowego oraz dokonywania zakupów w ramach Sklepu internetowego. Celem Sklepu internetowego jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony danych osobowych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przesyłanych informacji przez osoby nieuprawnione. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

W celach bezpieczeństwa Twoich danych osobowych Sklep internetowy stosuje:
- pseudonimizację, szyfrowanie danych osobowych lub rozwiązania zamienne,
- środki zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
- środki zapewniające zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostęp do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
- regularne testowanie, mierzenie i ocenę skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

Podjęte przez Sklep internetowy działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli nie zachowasz zasad bezpieczeństwa. W szczególności należy zachować w poufności login i hasło do Sklepu internetowego i nie udostępniać ich osobom trzecim. Pamiętaj, że Sklep internetowy nie będzie zwracał się do Ciebie o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania w Sklepie internetowym. W celu uniemożliwienia korzystania z konta osobom nieuprawnionym, prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania ze Sklepu internetowego. Jeżeli korzystasz z jednego komputera razem z innymi osobami, po zakończeniu korzystania z usług Sklepu internetowego wymagających zalogowania, należy się zawsze wylogować, tak aby nikt nie mógł obejrzeć, skorzystać lub zmodyfikować zasobów, informacji lub danych osobowych zgromadzonych na koncie klienta.

KONTAKT ZE SKLEPEM INTERNETOWYM ODNOŚNIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Sklep internetowy zapewnia Ci możliwość samodzielnej kontroli swoich danych osobowych, poprzez ich modyfikowanie, uzupełnianie i usuwanie w odpowiednim do tego miejscu w Sklepie internetowym, dostępnym po zalogowaniu poprzez podanie przydzielonego identyfikatora i hasła dostępowego. Zawsze możesz też zwrócić się do Sklepu internetowego:

- pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny:

Marketing Investment Group S.A.
ul. Michała Życzkowskiego 10
31-864 Kraków

z dopiskiem: „ButySportowe.pl”

na adress e-mail:

kontakt@butysportowe.pl

na nr tel:

12 681 84 55
Powrót do sklepu

NASZ SKLEP INTERNETOWY WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES.

Aby dostosować się do Twoich potrzeb i zapewnić maksymalny komfort korzystania ze sklepu internetowego, strona używa plików cookies w celach związanych z wydajnością usług, serwisami społecznościowymi oraz treściami reklamowymi. Przeglądając naszą witrynę akceptujesz Politykę prywatności i Politykę cookies. Chcesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies? Możesz to zrobić w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Ok, akceptuję
[script]$(document).ready(function() { /* MP - Bug ENPSUP-12079 */ $('#js-header').mouseenter(function() { $('.zoomContainer').css('z-index', '0'); }); $('#js-header').mouseleave(function() { $('.zoomContainer').css('z-index', '100'); });});[/script]